Інші послуги

Надання послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням ліцензування, атестації та акредитації.

Контакти:
Відділ ліцензування та акредитації

тел. (032) 239-45-52

контактна особа Іваночко Ірина Богданівна

 • Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;
 • осіб, яким надано статус біженця в Україні;
 • осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
 • осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах;
 • стажування іноземців та осіб без громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними вищої освіти передбачено законодавством.

тел. (032) 239-47-73

e-mail: vidasdoc@lnu.edu.ua

Відділ аспірантури і докторантури

каб. 210

тел. (032) 239-41-15

e-mail: vmz@lnu.edu.ua

Відділ міжнародних зв’язків

контактна особа Палич Оксана

каб. 209

Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно, та стажування таких осіб за виключенням осіб, котрі працюють або навчаються в установах, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, або установах, з якими підписані відповідні договори.

тел. (032) 239-41-21

контактна особа Плевачук Юрій Олександрович

 • Проведення науково-дослідних та  дослідно-конструкторських робіт.
 • Проведення робіт з діагностики, стандартизації обладнання та матеріалів, метрологічного забезпечення.
 • Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в установленому законодавством порядку.
 • Випробування обладнання, речовин, матеріалів.
 • Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їхньої організації та наукового обслуговування.
 • Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування.
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності.

тел. (032) 239-41-21

контактна особа Плевачук Юрій Олександрович

Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями.

Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, що розроблені за рахунок коштів державного бюджету.

Надання дозволів (видача ліцензій)  на використання об’єктів права інтелектуальної власності.

тел. (032) 239-41-21

контактна особа Плевачук Юрій Олександрович

Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів.

тел. (032) 239-45-71

контактна особа Гладишевський Роман Євгенович

Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних курсів.

тел. (032) 239-40-40

контактна особа Кухарський Віталій Михайлович

каб. 225

Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних).

Розроблення ком’ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

тел. (032) 239-40-40

контактна особа Кухарський Віталій Михайлович

каб. 225

Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж.

тел. (032) 239-40-40

контактна особа Кухарський Віталій Михайлович

каб. 225

 • Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі, розроблення поліграфічного дизайну. Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт.
 • Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.
 • Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо).
 • Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів.

e-mail: vydavcentr@lnu.edu.ua

контактна особа Сотник Роман Романович

тел. (032) 239-45-86

вул. Дорошенка, 41

Видавництво

Документи про освіту

Забезпечення оформлення студентських квитків, залікових книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, їхніх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються в Університеті.

Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в установленому законодавством порядку.

тел. (032) 239-46-76

Інформаційно-виробничий вузол

контактна особа Козицький Андрій Валерійович

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується в освітній, навчально-виховній, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в Університеті.

тел. (032) 239-47-13

контактна особа Курляк Василь Юрійович

Перевезення вантажів спеціальними  транспортними засобами.

тел. (032) 239-42-07

контактна особа Юшкевич Юрій Юрійович

Надання спеціально облаштованих  будинків і приміщень, що перебувають на балансі Університету, для тимчасового проживання.

Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень гуртожитків для тимчасового проживання.

тел. (032) 271-21-33

e-mail: campus.lnu@ukr.net

Студентське містечко

вул. Медової Печери, 39

контактна особа Микита Мирон Михайлович

Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків Університету для проживання: осіб, які навчаються в Університеті; абітурієнтів під час вступних іспитів; осіб, які направлені у відрядження до Університету; осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у гуртожитках Університету згідно з рішенням керівництва.

тел. (032) 239-42-71

e-mail: andrii.bilynskyi@gmail.com

Профспілковий комітет студентів

контактна особа Білинський Андрій Ярославович

Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого обладнання у разі пошкодження або знищення з вини користувачів.

тел. (032) 239-47-13

контактна особа Курляк Василь Юрійович

тел. (032) 239-42-65

контактна особа Любусько Левко Теодорович